Στις τιμές των μπαταριών συμπεριλαμβάνεται και η ανακύκλωση.