Η τιμή τής μπαταρίας στο κατάστημα ισχύει με την ανακύκλωση της παλιάς.

Ανακύκλωση μπαταρίας αυτοκινήτου