Εγγυήσεις


Μπαταρίες  Bosch S4,S5 για Ι.Χ. αυτοκίνητα 24 μήνες εγγύηση.

Μπαταρίες  Bosch S3 για Ι.Χ. αυτοκίνητα 12 μήνες εγγύηση.

Μπαταρίες  Bosch T4,T5,L5 για φορτηγά 12 μήνες εγγύηση.

Μπαταρίες  Bosch για σκάφη 12 μήνες εγγύηση.

Μπαταρίες  moto & taxi δεν παρέχεται εγγύηση.

Στις τιμές των μπαταριών συμπεριλαμβάνεται και η ανακύκλωση.