Εγγυήσεις


Μπαταρίες  Bosch 24 μήνες εγγύηση.

Μπαταρίες  moto  &  taxi δεν παρέχεται εγγύηση.

Στις τιμές των μπαταριών συμπεριλαμβάνεται και η ανακύκλωση.